smiať sa

čomu laugh at sth, (uštipačne) sneer, (tlmene) chuckle

Čomu sa smeješ?
What are you laughing at?
wɒt ɑː juː lɑːfɪŋ æt?
Musel som sa smiať.
I couldn't help laughing.
aɪ ˈkʊdnt hεlp lɑːfɪŋ
Nesmejte sa mi/mu.
Don't laugh at me/him.
dəʊnt lɑːf æt miː/hɪm
Smejú sa mi do očí.
They are laughing in my face.
ðeɪ ɑː lɑːfɪŋ ɪn maɪ feɪs
Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.
He who laughs last laughs best/longest.
hɪ huː lɑːfs lɑːst lɑːfs bεst/lɒŋgɪst