smädný

thirsty

Som smädný.
I'm thirsty.
aɪm ˈθɜːstɪ
Zostal som z toho smädný.
It made me thirsty.
ɪt meɪd miː ˈθɜːstɪ
Som príšerne smädný.
I'm terribly thirsty.
aɪm ˈtεrəblɪ ˈθɜːstɪ
(Nie) ste smädní alebo hladní?
Are you thirsty or hungry?
ɑː juː ˈθɜːstɪ ɔː ˈhʌŋgrɪ?
Začínam byť smädný.
I'm getting thirsty.
aɪm gεtɪŋ ˈθɜːstɪ
Je smädný ako ťava.
He is parched.
hɪ ɪz pɑːtʃt