sľúbiť

čo komu promise sb sth, make a promise, (zaviazať sa) (make a) pledge to do sth

Sľubuješ?
Promise?
ˈprɒmɪs?
Sľúbil si, že zavoláš.
You promised to call.
juː ˈprɒmɪst tə kɔːl
Nemôžem vám nič sľúbiť.
I can't promise you anything.
aɪ kɑːnt ˈprɒmɪs juː ˈεnɪˌθɪŋ
Urobil, ako sľúbil.
He did as he'd promised.
hɪ dɪd əz hiːd ˈprɒmɪst
sľúbiť komu vernosť
pledge one's faith/loyalty to sb
plεdʒ feɪθ/ˈlɔɪəltɪ