sledovať

1(nasledovať) koho follow sb, (prenasledovať) pursue, (ako tieň) shadow sb

Sledujú nás.
We are being followed.
wiː ɑː ˈbiːɪŋ ˈfɒləʊd
Sledujte šípky. (dovedú vás k cieľu)
Follow the arrows.
ˈfɒləʊ ðiː ˈærəʊz
Dali ho sledovať.
They had him watched.
ðeɪ hæd hɪm wɒtʃt

2(pohľadom) čo watch, (pozorovať) observe sth, (monitorovať ap.) monitor on sth

Sleduj ma!
Watch me!
wɒtʃ miː!
Sledovali sme to v televízii.
We watched it on TV.
wiː wɒtʃt ɪt ɒnˌtiːˈviː
Stále sleduje čas. (netrpezlivo)
He keeps watching the clock.
hɪ kiːps wɒtʃɪŋ ðə klɒk
Čo tým sleduješ? (máš v úmysle)
What are you trying to achieve?
wɒt ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə əˈtʃiːv?