slabý

weak, (zlý, chabý) poor, (tenký) thin

To je moja slabá stránka.
That is my weak point.
ðæt ɪz maɪ wiːk pɔɪnt
Batérie sú slabé.
The batteries are low.
ðə ˈbætəriːz ɑː ləʊ
To je pre mňa slabá útecha.
That's small comfort to him.
ðæts smɔːl ˈkʌmfət tə hɪm
To je slabá útecha.
That is cold comfort.
ðæt ɪz kəʊld ˈkʌmfət
Mal najslabšie výsledky zo všetkých.
He had the poorest results of all.
hɪ hæd ðə pʊərɪst rɪˈzʌlts əv ɔːl
Slabo prší.
It's raining lightly.
ɪts reɪnɪŋ ˈlaɪtlɪ
slabá návštevnosť
poor attendance
pʊə əˈtεndəns
slabý ako mucha
(as) weak as a kitten
(əz) wiːk əz ə ˈkɪtn