skúšať

čo try (out) sth, (testovať) test, (vedomosti ap.) examine sth

Skúšam sa mu dovolať.
I'm trying to get through to him., I'm trying to get him on the phone.
aɪm ˈtraɪɪŋ tə gεt θruː tə hɪmˌ aɪm ˈtraɪɪŋ tə gεt hɪm ɒn ðə fəʊn
Skúšal si si ten sveter?
Did you try the sweater on?
dɪd juː traɪ ðə ˈswεtə ɒn?
Zatiaľ som to neskúšal.
I haven't tried it yet.
aɪ ˈhævnt traɪd ɪt jεt
Ani to neskúšaj!
Don't even try it!
dəʊnt ˈiːvn traɪ ɪt!
Skúšajte to ďalej.
Keep trying.
kiːp ˈtraɪɪŋ
Skúšali ma z matematiky.
I was examined in mathematics.
aɪ wɒz ɪgˈzæmɪnd ɪnˌmæθəˈmætɪks
Skúšajú novú hru. (herci)
They are rehearsing a new play.
ðeɪ ɑː rɪˈhɜːsɪŋ ə njuː pleɪ
Skúša moju trpezlivosť.
He's testing my patience.
hiːz ˈtεstɪŋ maɪ ˈpeɪʃəns
Neskúšaj to na mňa.
Don't get smart with me!
dəʊnt gεt smɑːt wɪθ miː!