skoro2

almost, nearly, (prakticky) practically

Už sú skoro tri (hodiny).
It's getting on for three., It's almost three o'clock.
ɪts gεtɪŋ ɒn fə θriːˌ ɪts ˈɔːlməʊst θriː əˈklɒk
Skoro som ten vlak nestihol.
I almost missed the train.
aɪ ˈɔːlməʊst mɪst ðə treɪn
Má skoro 40 (rokov).
He is close to 40.
hɪ ɪz kləʊs tə ˈfɔːtɪ
Skoro som sa utopil!
I nearly drowned!
aɪ ˈnɪəlɪ draʊnd!
Skoro (zásah)!
A near miss!
ə nɪə mɪs!
Je skoro ako nový.
It's as good as new.
ɪts əz gʊd əz njuː