skoro1

soon, shortly, (zavčasu) early

Vrátim sa skoro.
I'll be back soon.
aɪl biː bæk suːn
Si tu veľmi skoro.
You are early.
juː ɑː ˈɜːlɪ
Ešte je (príliš) skoro.
It's too early.
ɪts tuː ˈɜːlɪ
Skoro ráno vstávam.
I'm getting up early in the morning., I have an early morning.
aɪm gεtɪŋ ʌp ˈɜːlɪ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋˌ aɪ hæv ən ˈɜːlɪ ˈmɔːnɪŋ
skoro na jar
in early spring
ɪn ˈɜːlɪ sprɪŋ
Do skorého videnia.
See you soon.
siː juː suːn