skočiť

1(urobiť skok) jump, (výrazne poskočiť) leap, (prehupnúť sa cez) vault sth

Skoč!
Jump!
dʒʌmp!
Skočil šípku do vody.
He dived in the water.
hɪ daɪvd ɪn ðə ˈwɔːtə
Na to ti neskočím.
I won't buy that.
aɪ wəʊnt baɪ ðæt
Neskočil na to.
He didn't take the bait.
hɪ ˈdɪdnt teɪk ðə beɪt
Na to ti tak skočím. (neverím)
Try another one., Pull the other one.
traɪ əˈnʌðə wʌnˌ pʊl ðiː ˈʌðə wʌn

2(po niečo) po čo go (and) get, fetch sth

Skočím po to.
I'll get it.
aɪl gεt ɪt
Skoč po pitie.
Go (and) get some drink.
gəʊ (ænd) gεt sʌm drɪŋk
Skočím si na obed.
I'll nip out for lunch.
aɪl nɪp aʊt fə lʌntʃ
Skočíš mi niečo zariadiť?
Will you run an errand for me?
wɪl juː rʌn ən ˈεrənd fə miː?