sklamať

koho disappoint, (rozčarovať) disillusion sb

Sklamal si ma.
You've disappointed me.
juːvˌdɪsəˈpɔɪntɪd miː
Boli sme dosť sklamaní ich výkonom.
We were quite disappointed by their performance.
wiː wɜː kwaɪtˌdɪsəˈpɔɪntɪd baɪ ðεə pəˈfɔːməns
Výsledok ma veľmi sklamal.
I was very disappointed by the outcome., The result was very disappointing for me.
aɪ wɒz ˈvεrɪˌdɪsəˈpɔɪntɪd baɪ ðiː ˈaʊtˌkʌmˌ ðə rɪˈzʌlt wɒz ˈvεrɪˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ fə miː
Sklamal som sa v tebe.
I am disappointed in you.
aɪ əmˌdɪsəˈpɔɪntɪd ɪn juː