šikovný

clever, smart, intelligent

To bolo od teba šikovné.
That was clever of you.
ðæt wɒz ˈklεvə əv juː
Je šikovná v matematike.
She has a brain for maths.
ʃɪ hæz ə breɪn fə mæθs