sen

dream

Jeho snom je vyhrať...
It's his dream to win...
ɪts hɪz driːm tə wɪn
To (by) ma ani vo sne nenapadlo!
I wouldn't dream of it.
aɪ ˈwʊdnt driːm əv ɪt
Iba ak vo sne!
In your dreams only!, You wish!
ɪn jɔː driːmz ˈəʊnlɪ!ˌ juː wɪʃ!
Splnil si/Uskutočnil svoj sen.
He made his dream come true.
hɪ meɪd hɪz driːm kʌm truː
Pripadal som si ako vo sne.
I thought I was dreaming.
aɪ θɔːt aɪ wɒz driːmɪŋ