šanca

chance, odds, (príležitosť) opportunity

Daj mu ešte šancu.
Give him one more chance.
gɪv hɪm wʌn mɔː tʃɑːns
Nie je šanca.
No chance.
nəʊ tʃɑːns
Je to úplne bez šance.
It doesn't stand a chance.
ɪt ˈdʌznt stænd ə tʃɑːns
Nemá proti nim šancu.
He stands/has no chance against them.
hɪ stændz/hæz nəʊ tʃɑːns əˈgεnst ðəm
Majú veľkú šancu vyhrať.
They stand a good chance of winning.
ðeɪ stænd ə gʊd tʃɑːns əv ˈwɪnɪŋ