samý

the very, (plný čoho) all

Si samá výhovorka.
You are all excuses.
juː ɑː ɔːl ɪkˈskjuːsɪz
Nohy mal samú jazvu.
His legs were full of/all scars.
hɪz lεgz wɜː fʊl əv/ɔːl skɑːz
Mal samé dobré známky.
All his grades were good.
ɔːl hɪz greɪdz wɜː gʊd
od samého začiatku
from the very beginning
frɒm ðə ˈvεrɪ bɪˈgɪnɪŋ