rušiť

koho disturb, (odvádzať pozornosť) distract, (prerušovať) interrupt sb

Neruším?
Am I disturbing (you)?
əm aɪ dɪˈstɜːbɪŋ (juː)?
Prepáčte, že (vás) ruším.
I am sorry to disturb you.
aɪ əm ˈsɒrɪ tə dɪˈstɜːb juː
Nechce, aby ho rušili.
He doesn't want to be disturbed.
hɪ ˈdʌznt wɒnt tə biː dɪˈstɜːbd
Nenechajte sa rušiť.
Don't mind me., Pay no attention to me.
dəʊnt maɪnd miːˌ peɪ nəʊ əˈtεnʃən tə miː