rozprávať

speak, talk

Priveľa rozprávaš.
You speak too much.
juː spiːk tuː mʌtʃ
Kedysi dávno mi o tom rozprával.
He told me about it long ago.
hɪ təʊld miː əˈbaʊt ɪt lɒŋ əˈgəʊ
Rozprávali sme sa do desiatej.
We chatted until ten.
wiː tʃætɪd ʌnˈtɪl tεn