rovný

straight, (plochý) flat, (rovnaký) equal

Stálo to rovnú stovku.
It was exactly one hundred.
ɪt wɒz ɪgˈzæktlɪ wʌn ˈhʌndrəd
Rozdelíme sa rovným dielom.
We'll share it equally.
wiːl ʃεə ɪt ˈiːkwəlɪ
Rozprávajú sa spolu ako rovný s rovným.
They treat each other as equals.
ðeɪ triːt iːtʃ ˈʌðə əz ˈiːkwəlz
Všetci ľudia sú si rovní.
All men are equal.
ɔːl mεn ɑː ˈiːkwəl
skočiť do toho rovnými nohami
take a plunge, jump in with both feet
teɪk ə ˈplʌndʒˌ dʒʌmp ɪn wɪθ bəʊθ fiːt