rokovať

o čom negotiate sth, hold talks on sth, (obchodne) deal with on sth

Rokujú o možnom prímerí.
They are negotiating a possible armistice.
ðeɪ ɑː nɪˈgəʊʃɪˌeɪtɪŋ ə ˈpɒsɪbl ˈɑːmɪstɪs
Veľmi nerád rokujem s takými ľuďmi.
I hate dealing with such people.
aɪ heɪt diːlɪŋ wɪθ sʌtʃ ˈpiːpl
Má nejaké rokovanie.
He is in conference.
hɪ ɪz ɪn ˈkɒnfərəns