ráno

morning, (v ranných hodinách) in the morning, (s hodinami) a.m.

Dobré ráno.
(Good) morning.
(gʊd) ˈmɔːnɪŋ
O siedmej ráno.
At seven a.m.
æt ˈsεvnˌeɪˈεm
Prídem hneď ráno.
I'll come first thing in the morning.
aɪl kʌm fɜːst θɪŋ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
Ráno popŕchalo.
It was drizzling in the morning.
ɪt wɒz ˈdrɪzlɪŋ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
Škola sa začína o ôsmej ráno.
School begins at 8 a.m.
skuːl bɪˈgɪnz æt eɪtˌeɪˈεm
Žúrovali sme až do rána.
We partied till dawn.
wiː ˈpɑːtɪɪd tɪl dɔːn
nad ránom, zrána
towards morning
təˈwɔːdz ˈmɔːnɪŋ
skoro ráno, skoro zrána
early in the morning
ˈɜːlɪ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
od rána do večera/noci
from morning till night, morning, noon and night
frɒm ˈmɔːnɪŋ tɪl naɪtˌ ˈmɔːnɪŋˌ nuːn ænd naɪt