radiť

komu čo advise sb, (odporučiť) recommend sb sth

Čo by ste radili?
What would you advise?
wɒt wʊd juː ədˈvaɪz?
Radil som mu, aby to nekupoval.
I advised him not to buy it.
aɪ ədˈvaɪzd hɪm nɒt tə baɪ ɪt
To by som neradil.
I wouldn't advise it., I wouldn't recommend that.
aɪ ˈwʊdnt ədˈvaɪz ɪtˌ aɪ ˈwʊdntˌrεkəˈmεnd ðæt
To by som ti radil!
Well, you better!
wεlˌ juː ˈbεtə!
Radím vám dobre...
Take my advice...
teɪk maɪ ədˈvaɪs