rad

line, row, (množstvo, škála) range

Sedel som v prvom rade.
I sat in the first row.
aɪ sæt ɪn ðə fɜːst rəʊ
Si na rade.
It's your turn., It's your go.
ɪts jɔː tɜːnˌ ɪts jɔː gəʊ
Kto je na rade?
Who's turn is it?
huːz tɜːn ɪz ɪt?
Počkaj, až budeš na rade.
Wait your turn.
weɪt jɔː tɜːn
Postavte sa do radu.
Join the queue/(AmE) line.
dʒɔɪn ðə kjuː/laɪn
a v neposlednom rade
and last but not least
ænd lɑːst bət nɒt liːst
v rade prípadov
in a range of cases
ɪn ə reɪndʒ əv keɪsɪz
v prvom rade (najskôr)
first of all
fɜːst əv ɔːl