prvý

(the) first, (skr.) 1st, (v rebríčku ap.) top

Bola prvá, kto sa to dozvedel.
She was the first to know.
ʃɪ wɒz ðə fɜːst tə nəʊ
Kariéra je na prvom mieste.
Career comes first.
kəˈrɪə kʌmz fɜːst
Všetko je raz prvý raz.
There's a first time for everything.
ðεəz ə fɜːst taɪm fə ˈεvrɪˌθɪŋ
po prvé... a po druhé...
firstly ... and secondly...
ˈfɜːstlɪ ... ænd ˈsεkəndlɪ
v prvom rade (najskôr)
first of all
fɜːst əv ɔːl
prvý a posledný krát
for the first and only/last time
fə ðə fɜːst ænd ˈəʊnlɪ/lɑːst taɪm
prvého januára
on Jan. 1st, on January the first, on the first of January
ɒn ˈdʒænjʊərɪ fɜːstˌ ɒn ˈdʒænjʊərɪ ðə fɜːstˌ ɒn ðə fɜːst əv ˈdʒænjʊərɪ
na prvom poschodí
(BrE) on the first floor, (AmE) on the second floor
ɒn ðə fɜːst flɔːˌ ɒn ðə ˈsεkənd flɔː
prvá svetová vojna
World War I, the first world war
wɜːld wɔː aɪˌ ðə fɜːst wɜːld wɔː
v prvej osobe jednotného čísla
in the first person singular
ɪn ðə fɜːst ˈpɜːsn ˈsɪŋgjʊlə
poskytnúť/dať komu prvú pomoc
give sb first aid
gɪv fɜːst eɪd
láska na prvý pohľad
love at first sight
lʌv æt fɜːst saɪt