prospievať

komu agree with sb, do sb good

Alkohol mi neprospieva.
Alcohol doesn't agree with me.
ˈælkəˌhɒl ˈdʌznt əˈgriː wɪθ miː
Škôlka mu rozhodne prospieva.
The nursery definitely does him good.
ðə ˈnɜːsrɪ ˈdεfɪnɪtlɪ dʌz hɪm gʊd
Čerstvý vzduch vám prospeje.
Fresh air will do you good.
frεʃ εə wɪl dʊ juː gʊd