prospech

benefit, profit, (výhoda) advantage

Kto má z toho prospech?
Who benefits from it?
huː ˈbεnɪfɪts frɒm ɪt?
Rozhodol v prospech...
He decided in favour of...
hɪ dɪˈsaɪdɪd ɪn ˈfeɪvə əv
Nakoniec to obrátili vo svoj prospech.
Eventually, they turned it to their advantage.
ɪˈvεntʃʊəlɪˌ ðeɪ tɜːnd ɪt tə ðεə ədˈvɑːntɪdʒ