príliš

too, (prehnane) overly, excessively/to an excessive degree

Je to pre mňa príliš drahé.
It's too expensive for me.
ɪts tuː ɪkˈspεnsɪv fə miː
Zašiel príliš ďaleko.
He has gone too far.
hɪ hæz gɒn tuː fɑː
To už je príliš!
This is too much!
ðɪs ɪz tuː mʌtʃ!
príliš veľký
too big
tuː bɪg