pridať sa

ku komu, k čomu join sb, (in) sth

Pridáš sa k nám?
Will you join us?
wɪl juː dʒɔɪn əs?
Pridám sa k vám neskôr.
I'll join you later.
aɪl dʒɔɪn juː ˈleɪtə
Pridal sa k nám jeden cudzí človek.
We were joined by one stranger.
wiː wɜː ˈdʒɔɪnd baɪ wʌn ˈstreɪndʒə
Na čiu stranu sa pridáš?
Who will you side with?
huː wɪl juː saɪd wɪθ?