priať

komu čo wish sb sth, (blahoželať) congratulate sb on sth

Prajem pekný deň.
Have a nice day.
hæv ə naɪs deɪ
Počasie nám prialo.
The weather was on our side.
ðə ˈwεðə wɒz ɒn aʊə saɪd
To by som neprial ani najväčšiemu nepriateľovi.
I wouldn't wish it on my worst enemy.
aɪ ˈwʊdnt wɪʃ ɪt ɒn maɪ wɜːst ˈεnəmɪ
Odvážnemu šťastie praje!
Fortune favours the brave!, Who dares, wins., Faint heart never won fair lady!
ˈfɔːtʃən ˈfeɪvəz ðə breɪv!ˌ huː dεəzˌ wɪnzˌ feɪnt hɑːt ˈnεvə wɒn fεə ˈleɪdɪ!