prezradiť

koho/čo give sb/sth away, (povedať) tell sth, (odhaliť) reveal sb

Prezradil ho jeho prízvuk.
His accent gave him away.
hɪz ˈæksənt geɪv hɪm əˈweɪ
Prezradím ti tajomstvo.
I'll tell you a secret., I'll let you in on a secret.
aɪl tεl juː ə ˈsiːkrɪtˌ aɪl lεt juː ɪn ɒn ə ˈsiːkrɪt
Všetko si prezradil!
You gave the game away!, You've spilt the beans!
juː geɪv ðə geɪm əˈweɪ!ˌ juːv spɪlt ðə biːnz!
Nechcel prezradiť konkrétne mená.
He didn't want to name names.
hɪ ˈdɪdnt wɒnt tə neɪm neɪmz