predstaviť si

čo imagine, (obrazne) visualize, picture sth

Je ťažké si to predstaviť.
It's hard to imagine.
ɪts hɑːd tə ɪˈmædʒɪn
Nedokážem si predstaviť, že by tam zostala.
I can't imagine her staying there.
aɪ kɑːnt ɪˈmædʒɪn hə steɪɪŋ ðεə
Dokážeš si predstaviť, aké by to bolo?
Can you imagine what it would be like?
kən juː ɪˈmædʒɪn wɒt ɪt wʊd biː laɪk?
Predstav si! (je to zaujímavé)
Fancy that!, Guess what!
ˈfænsɪ ðæt!ˌ gεs wɒt!
Len si predstav, že by si to povedal otcovi!
Fancy/(Just) imagine telling that to your father!
ˈfænsɪ/(dʒʌst) ɪˈmædʒɪn ˈtεlɪŋ ðæt tə jɔː ˈfɑːðə!