prázdny

empty, (nepopísaný, bez záznamu) blank, (dutý) hollow

Pohár je napoly prázdny.
The glass is half empty.
ðə glɑːs ɪz hɑːf ˈεmptɪ
Vezmite si prázdny list papiera.
Take a blank sheet of paper.
teɪk ə blæŋk ʃiːt əv ˈpeɪpə
Potrebujem prázdne USB-čko.
I need an empty USB drive.
aɪ niːd ən ˈεmptɪˌjuːεsˈbiː draɪv
To sú len prázdne slová.
That's just empty talk.
ðæts dʒʌst ˈεmptɪ tɔːk