pracovať

work, (ťažko) labour, (byť zamestnaný) be employed as sth, for sb

Pracujem pre jedného advokáta.
I work for one lawyer.
aɪ wɜːk fə wʌn ˈlɔːjə
Od koľkej (hodiny) pracuješ?
What time do you start work?
wɒt taɪm dʊ juː stɑːt wɜːk?
Momentálne (nikde) nepracuje.
Currently, he is jobless.
ˈkʌrəntlɪˌ hɪ ɪz ˈdʒɒblɪs
Pracujú na zmeny.
They work (in) shifts.
ðeɪ wɜːk (ɪn) ʃɪfts
Pracujem na čiastočný úväzok.
I work part-time.
aɪ wɜːk pɑːttaɪm
Pracuje na voľnej nohe.
He works freelance., He's a freelancer.
hɪ wɜːks ˈfriːˌlɑːnsˌ hiːz ə ˈfriːlɑːnsə
Pracuješ s počítačom/na počítači?
Do you work with a computer?
dʊ juː wɜːk wɪθ ə kəmˈpjuːtə?
Pracuje na sebe.
She is working on herself.
ʃɪ ɪz ˈwɜːkɪŋ ɒn həˈsεlf
Kde pracujete?
Where do you work?
wεə dʊ juː wɜːk?
Pracujú na plný úväzok.
They work full-time.
ðeɪ wɜːk fʊltaɪm