práca

work, (zamestnanie) job, employment

Mám kopu práce.
I am very busy., I've got a lot to do.
aɪ əm ˈvεrɪ ˈbɪzɪˌ aɪv gɒt ə lɒt tə dʊ
Mám (nejakú) prácu.
I have work to do.
aɪ hæv wɜːk tə dʊ
Chodím do práce...
I go to work...
aɪ gəʊ tə wɜːk
Kedy chodíš do práce?
When do you go to work?
wεn dʊ juː gəʊ tə wɜːk?
Som práve v práci.
I'm at work now.
aɪm æt wɜːk naʊ
To je ľahká/ťažká práca.
It is light/hard work.
ɪt ɪz laɪt/hɑːd wɜːk
Hľadám prácu.
I'm looking for a job.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə dʒɒb
Teraz je bez práce.
He's out of work., He's jobless.
hiːz aʊt əv wɜːkˌ hiːz ˈdʒɒblɪs
dobre platenú prácu.
She has a well-paid job.
ʃɪ hæz ə wεlpeɪd dʒɒb
Práca mu veľmi nevonia.
He is work-shy.
hɪ ɪz wɜːkʃaɪ
Bez práce nie sú koláče.
No pain, no gain.
nəʊ peɪnˌ nəʊ geɪn
Podarilo sa mi skĺbiť prácu so štúdiom.
I've successfully combined work and studies.
aɪv səkˈsεsfəlɪ kəmˈbaɪnd wɜːk ænd ˈstʌdɪz
mať plné ruky práce s čím
have one's hands full with sth
hæv hændz fʊl