poznať sa

s kým know sb, (navzájom) know each other

Poznáte sa?
Do you know each other?
dʊ juː nəʊ iːtʃ ˈʌðə?
Ako dlho sa už poznáte?
How long have you known each other?
haʊ lɒŋ hæv juː nəʊn iːtʃ ˈʌðə?
Poznáme sa veľmi dobre.
We know each other very well.
wiː nəʊ iːtʃ ˈʌðə ˈvεrɪ wεl
Vôbec sa nepoznáme.
We are complete strangers.
wiː ɑː kəmˈpliːt ˈstreɪndʒəz