požičať si

čo od koho borrow sth from sb, (za poplatok) čo rent, (hl. BrE) hire sth

Môžem si požičať tvoje auto?
Can I borrow your car?
kən aɪ ˈbɒrəʊ jɔː kɑː?
Požičal som si túto knižku.
I've borrowed this book.
aɪv ˈbɒrəʊd ðɪs bʊk
Požičal si milión v banke.
He took out a one million loan from the bank.
hɪ tʊk aʊt ə wʌn ˈmɪljən ləʊn frɒm ðə bæŋk
Môžete si požičať auto za 30 eur na deň.
You can rent a car for 30 euros a day.
juː kən rεnt ə kɑː fə ˈθɜːtɪ ˈjʊərəʊz ə deɪ