potrebovať

koho/čo need sb/sth, be in need of sb/sth, (vyžadovať) require sth

Čo potrebujete?
What do you need?
wɒt dʊ juː niːd?
Nepotrebujem to.
I don't need it.
aɪ dəʊnt niːd ɪt
Budeme potrebovať pomoc.
We will need help.
wiː wɪl niːd hεlp
Nutne to potrebujem.
I need it badly.
aɪ niːd ɪt ˈbædlɪ
Potrebujem ísť na záchod.
I need to go to the bathroom/toilet.
aɪ niːd tə gəʊ tə ðə ˈbɑːθˌruːm/ˈtɔɪlɪt
Potrebujem, aby si pre mňa niečo urobil.
I need you to do something for me.
aɪ niːd juː tə dʊ ˈsʌmθɪŋ fə miː
Niečo by som od teba potreboval.
I have a favour to ask you., I need you to do something for me.
aɪ hæv ə ˈfeɪvə tə ɑːsk juːˌ aɪ niːd juː tə dʊ ˈsʌmθɪŋ fə miː
Nepotrebuješ niekam hodiť? (odviezť)
Do you need a lift/ride?
dʊ juː niːd ə lɪft/raɪd?
Potrebujeme mapu mesta.
We need a town map.
wiː niːd ə taʊn mæp
To je to posledné, čo potrebujeme!
That's the last thing we need now!
ðæts ðə lɑːst θɪŋ wiː niːd naʊ!