poradiť si

manage, s čím cope with sth, (prekonať) get round sth

Neboj sa, ja si už poradím.
Don't worry, I'll manage.
dəʊnt ˈwʌrɪˌ aɪl ˈmænɪdʒ
Hravo si s tým poradili.
They coped with it easily.
ðeɪ kəʊpt wɪθ ɪt ˈiːzɪlɪ
Nevedeli si s tým poradiť.
They were unable to cope with it., They were unable to deal with it.
ðeɪ wɜː ʌnˈeɪbl tə kəʊp wɪθ ɪtˌ ðeɪ wɜː ʌnˈeɪbl tə diːl wɪθ ɪt