poprosiť

koho o čo ask, (form.) request sb for sth, to do sth

Môžem vás o niečo poprosiť?
Will you do me a favour?
wɪl juː dʊ miː ə ˈfeɪvə?
Poprosím ich o pomoc.
I'll ask them for help.
aɪl ɑːsk ðəm fə hεlp
Popros!
Say please!
seɪ pliːz!