ponúkať, ponúknuť

čo komu offer sb sth, sth to sb, (cenu v dražbe) bid, (v inzeráte) advertise sth

Ponúknite sa! čím
Help yourselves to sth!
hεlp jɔːˈsεlvz !
Môžem sa ponúknuť?
Can I have one?
kən aɪ hæv wʌn?
Môžem vám ponúknuť čaj alebo kávu?
May I offer you tea or coffee?
meɪ aɪ ˈɒfə juː tiː ɔː ˈkɒfɪ?
Ponúkli mi prácu...
I was offered a job...
aɪ wɒz ˈɒfəd ə dʒɒb
Ponúkol jej sobáš.
He proposed (marriage) to her.
hɪ prəˈpəʊzd (ˈmærɪdʒ) tə hə
Ponúkol (sa) mi, že ma odvezie domov.
He offered to drive me home.
hɪ ˈɒfəd tə draɪv miː həʊm
Ponúka sa niekoľko možností.
There are several possibilities.
ðεə ɑː ˈsεvrəlˌpɒsɪˈbɪlɪtɪz
Tovar, ktorý ponúkajú...
The goods offered by them...
ðə gʊdz ˈɒfəd baɪ ðəm
Tu sa ponúka otázka: Bola to nehoda?
This begs the question: Was it an accident?
ðɪs bεgz ðə ˈkwεstʃən wɒz ɪt ən ˈæksɪdənt?