pokojný

calm, serene, placid

Môžete byť pokojní. (spoľahnite sa ap.)
You can rest assured.
juː kən rεst əˈʃʊəd
Zostal pokojný.
He stayed calm.
hɪ steɪd kɑːm
Hovorí pokojným hlasom.
She speaks in a calm voice.
ʃɪ spiːks ɪn ə kɑːm vɔɪs