pohyb

move(ment), motion

Veci sa (opäť) dali do pohybu.
Things started moving (again).
θɪŋz stɑːtɪd ˈmuːvɪŋ (əˈgεn)
Pohyb! (poponáhľajte sa)
Move it!, Snap it up!
muːv ɪt!ˌ snæp ɪt ʌp!
Pre nedostatok pohybu má nadváhu.
He is overweight because of lack of exercise.
hɪ ɪzˌəʊvəˈweɪt bɪˈkɒz əv læk əv ˈεksəˌsaɪz