pohoda

well-being, (nevzrušenosť) ease, (slang.) cool

Som/Všetko je v pohode.
I'm/Everything is cool.
aɪm/ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz kuːl
Išlo to v pohode.
It went without (too much) trouble.
ɪt wεnt wɪˈðaʊt (tuː mʌtʃ) ˈtrʌbl
Tvoj brat je v pohode.
Your brother is an easy-going/laid-back/cool guy.
jɔː ˈbrʌðə ɪz ən ˈiːzɪˈgəʊɪŋ/ˈleɪdˌbæk/kuːl gaɪ
byť v pohode (pokojný, ovládať sa)
be easy in one's mind
biː ˈiːzɪ ɪn maɪnd
byť v pohode (nad vecou)
be cool (about it)
biː kuːl (əˈbaʊt ɪt)
duševná pohoda
peace of mind, heart's ease
piːs əv maɪndˌ hɑːts iːz