počkať

na koho/čo wait for sb/sth, (chvíľku) (hovor.) hold on, (pri telefonovaní) hang on

Počkajte chvíľku!
Wait a minute/second!, Hold on!
weɪt ə ˈmɪnɪt/ˈsεkənd!ˌ həʊld ɒn!
Počkaj a uvidíš.
Wait and see.
weɪt ænd siː
To počká.
It can wait.
ɪt kən weɪt
Počkám, kým neprídeš.
I'll wait until/till you come.
aɪl weɪt ʌnˈtɪl/tɪl juː kʌm
To si počkáš. (to neurobím)
Catch me doing that!
kætʃ miː ˈduːɪŋ ðæt!
Počkajme ešte dva dni.
Let's wait another two days.
lεts weɪt əˈnʌðə tuː deɪz