pochybovať

o čom doubt sth, have doubts about sth, (spochybňovať) question sth

O tom pochybujem.
I doubt that., I don't think so.
aɪ daʊt ðætˌ aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ
Ešte stále pochybujú o...
They still have doubts about...
ðeɪ stɪl hæv daʊts əˈbaʊt
Trochu som pochyboval, ale...
I had certain doubts, but...
aɪ hæd ˈsɜːtn daʊtsˌ bət
O tom nepochybuj! (určite)
No doubt about that!, You bet!
nəʊ daʊt əˈbaʊt ðæt!ˌ juː bεt!