počas

čoho during sth, (v priebehu) in the course/process of sth, (pred vypršaním) within

Počas dňa ti niekoľkokrát volal.
He called you several times during the day.
hɪ kɔːld juː ˈsεvrəl taɪmz ˈdjʊərɪŋ ðə deɪ
Počas celých deväťdesiatych rokov...
Throughout the nineties...
θruːˈaʊt ðə ˈnaɪntɪz
počas jazdy (vlakom, autobusom ap.)
during the journey
ˈdjʊərɪŋ ðə ˈdʒɜːnɪ
počas jazdy (pri šoférovaní)
while driving, as you drive
waɪl ˈdraɪvɪŋˌ əz juː draɪv
počas prázdnin
during the holidays
ˈdjʊərɪŋ ðə ˈhɒlɪˌdeɪz
počas toho (medzitým ap.)
meanwhile
ˈmiːnˌwaɪl