peniaze

money

Máš dosť peňazí?
Do you have enough money?
dʊ juː hæv ɪˈnʌf ˈmʌnɪ?
To muselo stáť kopu peňazí.
It must have cost a lot of money.
ɪt mʌst hæv kɒst ə lɒt əv ˈmʌnɪ
To sú vyhodené peniaze.
It is wasted money., It's a waste of money.
ɪt ɪz ˈweɪstɪd ˈmʌnɪˌ ɪts ə weɪst əv ˈmʌnɪ
Som úplne bez peňazí.
I'm broke.
aɪm brəʊk
Peniaze nehrajú rolu.
Money is no object.
ˈmʌnɪ ɪz nəʊ ˈɒbdʒɪkt
Vyhrala kopu peňazí.
She won a lot of money.
ʃɪ wɒn ə lɒt əv ˈmʌnɪ
ľahko zarobené peniaze
easy money
ˈiːzɪ ˈmʌnɪ
Minul som všetky peniaze.
I've spent all the money.
aɪv spεnt ɔːl ðə ˈmʌnɪ
Ten má peňazí ako pliev.
He has money to burn., He's rolling in it.
hɪ hæz ˈmʌnɪ tə bɜːnˌ hiːz ˈrəʊlɪŋ ɪn ɪt
Bez peňazí do krčmy nelez.
No money, no funny.
nəʊ ˈmʌnɪˌ nəʊ ˈfʌnɪ
Čas sú peniaze.
Time is money.
taɪm ɪz ˈmʌnɪ
Vzala si ho pre peniaze.
She married him for (his) money.
ʃɪ ˈmærɪd hɪm fə (hɪz) ˈmʌnɪ