pamäť

memory

Mám dobrú pamäť na mená.
I have a good memory for names.
aɪ hæv ə gʊd ˈmεmərɪ fə neɪmz
Má vynikajúcu pamäť.
She has a great memory.
ʃɪ hæz ə greɪt ˈmεmərɪ
To meno mi utkvelo v pamäti.
The name (has) stuck in my mind.
ðə neɪm (hæz) stʌk ɪn maɪ maɪnd
čo pamäť siaha (čo len kto pamätá)
in living memory
ɪn ˈlɪvɪŋ ˈmεmərɪ