padnúť

fall (down), (nekonať sa) be cancelled, (byť akurát) fit

Padol počas druhej svetovej vojny.
He fell during the Second World War.
hɪ fεl ˈdjʊərɪŋ ðə ˈsεkənd wɜːld wɔː
Padla na mňa únava.
I got tired., I became tired.
aɪ gɒt ˈtaɪədˌ aɪ bɪˈkeɪm ˈtaɪəd
Podozrenie padlo na nás.
The suspicion fell on us.
ðə səˈspɪʃən fεl ɒn əs
Všetky peniaze padnú na...
All the money goes on...
ɔːl ðə ˈmʌnɪ gəʊz ɒn
Rozhodnutie už padlo.
The decision has been made.
ðə dɪˈsɪʒən hæz bɪn meɪd
Dohoda padla. (neuskutočnila sa)
The deal fell through.
ðə diːl fεl θruː
Padlo to na mňa. (úloha)
The task fell to me.
ðə tɑːsk fεl tə miː
Padne (ti) to ako uliate.
It is a perfect fit., It fits like a glove., It suits you down to the ground.
ɪt ɪz ə ˈpɜːfɪkt fɪtˌ ɪt fɪts laɪk ə glʌvˌ ɪt suːts juː daʊn tə ðə graʊnd
Padol na zem.
He fell to the ground.
hɪ fεl tə ðə graʊnd
Padol na kolená.
He dropped down to his knees., He fell onto his knees.
hɪ drɒpt daʊn tə hɪz niːzˌ hɪ fεl ˈɒntə hɪz niːz
Padlo mi to do oka.
It caught my eye.
ɪt kɔːt maɪ aɪ
Hneď sme si padli do oka.
We hit it off right away.
wiː hɪt ɪt ɒf raɪt əˈweɪ
Padol som z toho na zadok. (od údivu ap.)
It knocked me on my ass.
ɪt nɒkt miː ɒn maɪ æs