ozvať sa

sound, (dať vedieť) komu let sb know, (nesúhlasiť ap.) speak up

Ozvi sa mi!
Let me hear from you!
lεt miː hɪə frɒm juː!
Neozval sa mi už týždeň.
I haven't heard from him for a week.
aɪ ˈhævnt hɜːd frɒm hɪm fɔː ə wiːk
Už mesiac sa mi neozval.
I haven't heard from him for a month.
aɪ ˈhævnt hɜːd frɒm hɪm fɔː ə mʌnθ
Ozvala sa na inzerát.
She responded to an advertisement., She answered an advertisement.
ʃɪ rɪˈspɒndɪd tə ən ədˈvɜːtɪsməntˌ ʃɪ ˈɑːnsəd ən ədˈvɜːtɪsmənt
Neboj sa ozvať.
Don't be afraid of speaking up.
dəʊnt biː əˈfreɪd əv ˈspiːkɪŋ ʌp
V diaľke sa ozvali zvony.
Bells sounded in the distance.
bεlz saʊndɪd ɪn ðə ˈdɪstəns
Zaklopal na dvere, ale nikto sa neozval.
He knocked on the door, but nobody responded.
hɪ nɒkt ɒn ðə dɔːˌ bət ˈnəʊbədɪ rɪˈspɒndɪd
Ozývajú sa nesúhlasné hlasy.
There are dissenting voices.
ðεə ɑː dɪˈsεntɪŋ vɔɪsɪz
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
You get what you give., What goes around comes around.
juː gεt wɒt juː gɪvˌ wɒt gəʊz əˈraʊnd kʌmz əˈraʊnd