opraviť

čo repair, fix sth, (chybu ap.) koho/čo correct sb/sth

Opravíš to? (dokážeš to)
Can you fix it?
kən juː fɪks ɪt?
Dal som si tie hodinky opraviť.
I had the watch fixed., I had the watch repaired.
aɪ hæd ðə wɒtʃ fɪkstˌ aɪ hæd ðə wɒtʃ rɪˈpεəd
Auto treba opraviť.
The car needs to be fixed.
ðə kɑː niːdz tə biː fɪkst
Už je to opravené?
Is it repaired yet?
ɪz ɪt rɪˈpεəd jεt?
To sa už nedá opraviť.
It's beyond repair.
ɪts bɪˈjɒnd rɪˈpεə
Opravil som pár chýb.
I've corrected a few errors.
aɪv kəˈrεktɪd ə fjuː ˈεrəz
Opravte ma, ak sa mýlim.
Correct me if I'm wrong.
kəˈrεkt miː ɪf aɪm rɒŋ
V tom vás musím opraviť.
I must correct you there.
aɪ mʌst kəˈrεkt juː ðεə