omyl

mistake, (chyba) error, fault

To musí byť omyl.
It must be a mistake.
ɪt mʌst biː ə mɪˈsteɪk
Musím vás vyviesť z omylu.
Let me set you right.
lεt miː sεt juː raɪt
Omylom ma pokladal za...
He mistook me for...
hɪ mɪˈstʊk miː fə
Omyl!
Not at all!, That's all wrong!
nɒt æt ɔːl!ˌ ðæts ɔːl rɒŋ!
omylom
by mistake, in error, mistakenly
baɪ mɪˈsteɪkˌ ɪn ˈεrəˌ mɪˈsteɪkənlɪ